Help Me Build the UFO Society of the Philippines

Failure to communicate one’s advanced state of consciousness already creates a challenge that I believe, is often greater than the context of the real problem.

Most people around us are too occupied with their daily lives and may only have a small mental space to entertain anything beyond their own realities.

There are reasons that prevent people from explicating their expanded realities. Some of these could be: fear of social stigma; afraid of getting misunderstood and stereotyped due to non-conformity to normative discussions or religious conventions; unavailable media; lack of consensus and support due to inability of most people to listen, understand and interact, etc.

Buong-bukas kong inihayag ang mga kagila-gilalas na nangyari sa akin mula nang makunan ko ng video ang mga UFOs nong 2000.  At sa loob ng sampung-taon kong pamamahayag – sa radio, TV, internet at print, aking tinanggap ang mga samut-saring reaction ng ating mga kababayan.

Samantala, aking napansin na sa paglipas ng mga taon, unti-unti namang tumataas ang antas ng cosmic awareness sa kamalayang Pilipino.

If I split ten-years into two five-year periods, the universal consciousness of the Filipino has improved so much within the second period (2005-2009) than it was in the preceding years from 1999 to 2004.

There were events that happened and significantly triggered an anxious desire for answers. Take for instance the 9-11 tragedy, the tsunami disaster, the Guinsaugon tragedy (when the earth swallowed a barangay in Leyte), the hurricane Katrina and most recently Bagyong Ondoy.

Subalit, saan nga ba natin hahanapin ang kasagutan kung ang karamihan sa mga ito’y na kung ituring ay disasters of apocalyptic proportions ay hindi maipaliwanag?

Maging ang mga scientific experts ay nalilito. Kung maroon man silang maipapahayag ay sapat rin lamang yaon sa kani-kanilang nauunawaan.

Sa gayon, wala itong kaibahan sa ano mang pagkaunawa ng sinomang ordinaryong mamamayan dahil wala ni isa sa atin ang may sapat na dala-dalang kasagutan.

Minsan nga’y naiisip ko, na mas may kabuluhan pa ang mga kaalamang sina-una kaysa sa mga makabagong pagka-unawa lalo’t hinggil sa mga bagay tulad nito na hindi maipalinawag.

Therefore, what should prevent you from speaking out in public? Who must we fear when no one has the answer that can be as infallible as God’s?

The universe is as vast as the knowledge we seek that no single human institution can contain. The widening of our awareness also calls for an institutional and/or social action to fill a gap resulting from that expansion.

Sa patuloy na paglawak ng ating unawa, kakayanin nga ba ng anomang samahan o ninomang tao na tugunan ang kasalukuyang tinatahak ng ating kamalayan? May nakahanda nga ba silang kasagutan sa mga bagong katanungan?

Dahil dito, aking sinisikap na mabuo ang UFO Society of the Philippines (UFOSP) upang magkaroon ang bawat isa ng pagkakataong makapag-pahayag ng walang anomang pangamba.

Help me build a society of individuals experiencing consciousness expansion and create avenues leading to a common ground where people could freely express their isolated thoughts.

Please signify your support by signing-in as a member of the UFOSP (www.ufosociety.ning.com)

Thank you.

Advertisements

About this entry